1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu madebykarlik.pl, zwanego dalej Serwisem. Regulamin definiuje prawa i obowiązki korzystających z niego Użytkowników oraz administratora Serwisu w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Serwis służy do przekazywania informacji, publikacji artykułów, zdjęć, filmów, prowadzenia dyskusji, wymiany poglądów i opinii z tematyki lifestyle.
 3. Korzystanie z Serwisu, jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem niezbędnym dla przeglądania zasobów Internetu.
 4. Wszelkie treści i materiały opublikowane w ramach Serwisu podlegają ochronie prawnoautorskiej, w szczególności w zakresie: artykułów, wykorzystanych zdjęć i filmów. Prawa autorskie przysługują Serwisowi i/lub twórcom.
 5. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści Serwisu w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek, określony w ustawie  o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez użytkowników treści. Zabronione jest udostępnianie, wprowadzanie czy tworzenie przez użytkowników w Serwisie treści o charakterze bezprawnym. Administrator zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do tych treści na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa oraz dobrych obyczajów, m.in. poprzez powstrzymywanie się od publikacji treści bezprawnie naruszających dobra osobiste lub uczucia innych Użytkowników, treści powszechnie uznawanych za wulgarne, dyskryminujące, poufne, i inne treści, które w ocenie Administratora zostaną uznane za niewłaściwe. Administrator ma prawo do usuwania treści, które uzna za nieodpowiednie. Jednocześnie Administrator nie odpowiada za treści zamieszczone przez użytkowników. Jeżeli jakaś treść zamieszczona przez użytkownika narusza prawo lub jest w inny sposób nieodpowiednia należy dokonać jej zgłoszenia na adres email Administratora.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania od wszelkich praktyk, które będą wpływać na odbiór techniczny czy merytoryczny Serwisu, w szczególności nie będzie zamieszczał treści o charakterze spamu, reklamowych (bez uzgodnienia z Administratorem); zachowania o powyższym charakterze czy działania w inny sposób wpływające na funkcjonowanie Serwisu będą prowadzić do bezwzględnego blokowania użytkownika i podejmowania odpowiednich kroków prawnych,
 9. Administrator nie świadczy ani nie zapewnia przechowywania ani archiwizowania treści. Administrator może usunąć treści lub zablokować do nich dostęp w każdej chwili, na zasadach określonych w Regulaminie.
 10. Administratorem Serwisu jest Firma Karlik sp.j. ul. Kaliska 26, 61-131 Poznań, adres e-mail: marketing@karlik.dealervolvo.pl
 11. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 

 1. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się

kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez nas danymi osobowymi, które nam udzielasz oraz korzystania z praw, które w związku z tym masz. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Kaliska 26,Poznan 61-131

A. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy posługiwać się Twoimi  danymi osobowymi, w celu świadczenia usług, o których mowa w regulaminie. W razie wyrażenia dodatkowej zgody (o ile zajdzie taka potrzeba) dane będziemy  również  wykorzystywać w   celu marketingu  i promocji  produktów i usług oferowanych przez Firma Karlik sp.j.

B. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu cofnięcia zgody akceptującej regulamin (wypisania się z Bloga) lub cofnięcia ewentualnych wyrażonych osobno zgód.

C. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe firmom  z którymi współpracujemy takimi jak: np. dostawcom  IT, podmiotom zajmującym się sprzedażą naszych produktów, obsługom stron www. Tacy odbiorcy posługują się Twoimi danymi tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Dodatkowo jeżeli będziemy musieli Twoje dane przekażemy podmiotom lub organom państwowym uprawnionym na podstawie przepisów prawa

D. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Dlatego, że posługujemy się Twoimi danymi osobowymi, w stosunku do regulamin masz:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się Twoimi i danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 11 i 12 powyżej.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody akceptującej regulamin (wypisanie się) Cofnąć ją możesz wysyłając email na :  marketing@karlik.dealervolvo.pl  lub zaznaczając check box na stronie. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

13. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu użytkownik może zgłaszać na adres: marketing@karlik.dealervolvo.pl Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni, licząc od dnia jej złożenia poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana reklamacja. Tożsama procedura obowiązuje w przypadku reklamacji zgłaszanych listownie.

14. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, jednocześnie zapewnia, że prawa użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na niniejszej stronie.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W tym dziale informujemy Użytkowników, jaką prowadzimy politykę prywatności, tj. czy i jakie dane są przez nas gromadzone, w jakim celu i czy są one udostępnianie podmiotom zewnętrznym.

Administratorem Serwisu jest Firma Karlik sp.j. ul. Kaliska 26, 61-131 Poznań

DANE OSOBOWE

Nasz serwis nie pobiera automatycznie danych osobowych użytkowników bez ich wiedzy. Administrator może zapisać informacje o pewnych parametrach połączenia jak np. adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania statystyk czy informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Jeżeli użytkownik zdecyduje się umieścić komentarz, wówczas z uwagi na to, że Serwis wykorzystuje system komentarzy Disqus Inc., to dane (IP, nazwa użytkownika, przeglądarka itp.) będą przekazane do Disqus Inc, a w przypadku korzystania z wtyczki społecznościowe- również do tych odpowiednich serwisów społecznościowych.

Zapoznaj się z polityką prywatności Disqus Inc.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, z późń.zm.) użytkownikowi przysługuje prawo do:

 • żądania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania swoich danych osobowych,
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • zmieniania tych danych,
 • żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych.

CIASTECZKA (COOKIES)

Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na komputerze użytkownika. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które ułatwiają korzystanie z Serwisu, pomagają również w realizowaniu celów statystycznych, reklamowych i społecznościowych.

Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć lub ograniczyć warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

Serwis korzysta z narzędzia PIXEL Facebooka. PIXEL to fragment kodu JavaScript, służący celom reklamowym i marketingowym. Jego wykorzystanie ma na celu lepsze sprofilowanie wyświetlanych treści. Oznacza to, że po odwiedzeniu Serwisu, Facebook może proponować użytkownikowi nowe treści umieszczone w naszym serwisie, o interesującej użytkownika tematyce. Nie oznacza to, że Serwis pobiera od użytkownika jakiekolwiek dane, a jedynie Facebook otrzymuje informację, że nasz serwis został przez użytkownika odwiedzony. Dzięki temu możemy udoskonalać oferowane przez nas treści, w pełni dostosowując je do potrzeb użytkowników.

GOOGLE ANALYTICS

Serwis korzysta z Google Analytics. Google Analytics służy do analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”) za pomocą cookies. Wygenerowane informacje w zakresie korzystania z serwisu będą przekazywane do Google i tam przechowywane.  Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności „Google Analytics”, w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych znajdują się na stronie: Warunki korzystania z Google Analytics.

WIDGETY I APLIKACJE FIRM TRZECICH

Nasza strona zawiera oprogramowanie firm trzecich, które może pobierać informacje na temat użytkowników. Dokładne informacje na temat danych pobieranych przez te firmy, dostępne są w publikowanych przez nich politykach prywatności.
https://www.facebook.com/policies/cookies/

Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez wymienione podmioty dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej. Użytkownik ma możliwość zrezygnować ze śledzenia poprzez Google w Ustawieniach reklam podobnie poprzez Facebook w Reklama na Facebooku. Odwiedzający może również zrezygnować z plików cookie dostawców zewnętrznych na stronie Network Advertising Initiative.

FACEBOOK

Serwis jest zintegrowany z portalem społecznościowym Facebook. Podczas odwiedzin serwisu, następuje automatyczne połączenie pomiędzy serwerem Facebooka, a przeglądarką internetową Facebooka.

HOTJAR

Serwis wykorzystuje  narzędzie Hotjar, które monitoruje oraz zapisuje zachowanie użytkownika w serwisie. Zbierane są informacje na temat lokalizacji, używanego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki czy cookies. Hotjar nie zbiera ani nie przechowuje informacji personalnych (w tym danych osobowych) użytkowników. Więcej informacji na temat polityki prywatności narzędzia Hotjar znajduje się pod linkiem: https://www.hotjar.com/privacy.

Jeżeli nie chcesz aby Twoja aktywność na stronie była mierzona przez Hotjar skorzystaj z poniższego linku: https://www.hotjar.com/opt-out.

ZMIANA POLITYKI

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, jednocześnie zapewnia, że prawa użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na niniejszej stronie.